Elektryczne podłogowe ogrzewanie bezpośrednie.

Zgodnie z tabelą doboru przewodów grzejnych do ogrzewania podłogowego bezpośredniego stosuje się głównie przewody o mocy liniowej 18W/m lub 10W/m np. HCP18 lub HCP10 (przewody HCP18 i HCP10 można kupić w naszym sklepie). Przyjmuje się następujące gęstości mocy grzewczych w zależności od pomieszczeń:

Przedpokój

Pokój

Kuchnia

Łazienka

WC

Gęstość mocy grzewczej [W/m2]

80 – 100

80 – 100

80 – 100

150

150

Powyższe moce ulegają istotnemu zmniejszeniu dla budynków nowoczesnych zbudowanych w technologiach energooszczędnych.

Powierzchnia posadzki z prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną instalacją grzewczą podłogową nie powinna być cieplejsza niż 23oC. W łazienkach dopuszcza się temperaturę posadzki do 28oC. Temperatura ta jest bardzo ważna z punktu widzenia komfortu cieplnego. Zbyt wysoka temperatura może powodować dyskomfort. Z drugiej strony zbyt mała gęstość mocy grzewczej może spowodować to, że nie uzyska się efektu ciepłej podłogi nie mówiąc już o permanentnym niedogrzaniu pomieszczenia.

Typowe przekroje posadzki z elektrycznym (bezpośrednim) ogrzewaniem podłogowym:

 

Do sterowania ogrzewaniem podłogowym bezpośrednim najlepiej jest stosować proste lub programowalne termostaty specjalizowane, tzn. wyposażone w czujnik temperatury podłogi oprócz czujnika temperatury powietrza. Np. termostaty: Viaterm-80, Viaterm-42 lub Viaterm-41.

Termostaty te można kupić w naszym sklepie.

Viaterm-80

Viaterm-42

Viaterm-41

Viaterm-41