Inwestor: Elektrociepłownia (EC-1)t

Miejscowość: Łódź

Ogrzewanie rurek impulsowych pomiaru kotła w oparciu o przewód grzejny HSQ w izolacji mineralnej (MgO) o łącznej mocy 8 kW przy gęstości mocy przewodów grzejnych 80 W/m