Inwestor: Gmina Żydowska

Miejscowość: Łódź

Ogrzewania dla łaźni rytualnej gminy żydowskiej Mykwa w oparciu o maty grzejne Devimat DTIF jednostronnie zasilane o łącznej powierzchni 17 m2 i łącznej mocy 2,5 kW sterowane termoregulatorem Devireg 550 z czujnikami powietrznym i podłogowym.