Koszty elektrycznego ogrzewania podłogowego (bezpośredniego i akumulacyjnego)

Ogrzewanie to jest ok. 15% tańsze od ogrzewania elektrycznego za pomocą elektrycznych grzejników konwekcyjnych (bezpośrednie ogrzewanie punktowe) dzięki lepszemu rozkładowi temperatury w pomieszczeniu:

Porównanie rozkładu temperatury
a – ogrzewanie idealne, b – ogrzewanie podłogowe, c – ogrzewanie sufitowe,
d – ogrzewanie grzejnikowe (na ścianie zewnętrznej), e – ogrzewanie grzejnikowe (na ścianie wewnętrznej)

Jak widać przy ogrzewaniu podłogowym temperatura w pomieszczeniu na poziomie głowy człowieka jest o kilka oC niższa niż przy innych systemach ogrzewania, dzięki czemu system podłogowy zużywa mniej energii przy uzyskaniu tego samego komfortu cieplnego.

Oczywiście koszty bezpośrednie ogrzewania elektrycznego pomieszczeń są nadal wyższe niż koszty bezpośrednie ogrzewania węglem, gazem czy olejem ale różnice te maleją. Pisząc koszty bezpośrednie ogrzewania mam na myśli koszty zużycia energii (tj. paliwa lub energii elektrycznej). Jeśli uwzględnimy wszystkie koszty (nie tylko bezpośrednie ) a więc koszty związane z amortyzacją urządzeń grzejnych, pomieszczeń kotłowni, kosztów zakupu surowców, zbiorników itp. wówczas okaże się, że ogrzewanie elektryczne jest porównywalne w kosztach z ogrzewaniem gazowym oraz tańsze od ogrzewania olejowego. Najtańsze jest nadal ogrzewanie węglem ale ze względu na wygodę oraz aspekt ekologiczny nie będziemy się porównywać się z tym paliwem.

Najtańsze jest jednak elektryczne ogrzewanie podłogowe akumulacyjne. Koszy eksploatacyjne tego systemu są o ok. 30% niższe niż koszty ogrzewania podłogowego i o 45% niższe niż koszty ogrzewania elektrycznymi grzejnikami konwekcyjnymi.