Mikro-instalacje dla osób fizycznych


Dzięki fotowoltaice ogrzewanie Waszego domu będzie tańsze niż ogrzewanie gazowe, olejowe, czy nawet węglowe. Wiadomo, że trzeba na początku zainwestować, ale czas zwrotu tej instalacji jest teraz na szczęście bardzo krótki – ok 6 lat.


Dzięki temu, że ceny modułów PV stale spadają a ceny energii elektrycznej stale rosną (szczególnie po jesieni 2018 roku, gdy nastąpiła drastyczna podwyżka cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw) cena zwrotu inwestycji w mikro-instalację PV uległa skróceniu do ok. 6 lat!
Dowiedz się jak liczymy ten czas zwrotu – przejdź do zakładki – „Czy to się opłaca”.

Rząd Polski nie wspiera fotowoltaiki tak jak rządy innych krajów europejskich, ale na szczęście dzięki Unii Europejskiej mamy wreszcie w Polsce Ustawę o OZE (OZE = odnawialne źródła energii). Polska podpisała Ustawę OZE jako ostatni kraj u Unii Europejskiej, ale liczy się, że wreszcie mamy prawo, dzięki któremu prosumenci (prosumenci = jednocześnie producenci oraz konsumenci energii elektrycznej) mogą liczyć na wsparcie naszego państwa. Wsparcie to polega przede wszystkim na systemie opustów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie opustów oraz o innych instrumentów wsparcia dla prosumentów – przeczytaj artykuł o ustawie OZE. Fotowoltaika nie jest w Polsce uważana za opłacalną technologię m i. z powodu wielu mitów, które krążą na jej temat. Warto rozprawić się z tymi mitami. Jeśli chcesz poznać prawdę o fotowoltaice – przeczytaj „Fakty i mity o fotowoltaice”.

Reasumując – prosumenci mogą z powodzeniem ograniczyć koszty eksploatacji systemu grzewczego paradoksalnie zmieniając dotychczasowy system grzewczy oparty o spalanie paliw kopalnych (takich jak, gaz, olej i węgiel) na system elektryczny. Paradoks polega na tym, że prąd – będą c najdroższym nośnikiem energii elektrycznej może być najtańszy w eksploatacji jeśli doposaży się budynek we własne źródło zielonej energii elektrycznej, czyli we własną mikro-elektrownię fotowoltaiczną. Tajemnica tkwi w systemie opustów. System ten pozwala prosumentom na przechowywanie nadmiaru energii elektrycznej wyprodukowanej latem poprzez przekazanie tego nadmiaru do krajowej sieci elektro-energetycznej, aby później (w zimie) odzyskać tę własną energię odbierając ją z sieci z 80% opustem.

Dzięki opisanemu wyżej rozwiązaniu prosument będzie dostawał rachunki za zużycie energii elektrycznej bliskie zeru (abonamentu i opłat przesyłowych itp. nie da się ominąć). Ktoś powie, że w Polsce nie opłaca się produkować energii elektrycznej ze Słońca - niedowiarków odsyłam do wspomnianego już wcześniej artykułu „Fakty i mity o fotowoltaice”. Wiele osób nawet nie chce pomyśleć o takim rozwiązaniu nie tylko z niewiedzy, że można na tym zarobić ale również w obawie przed formalnościami. Otóż zapewniam Państwa, że nic bardziej mylnego z tymi formalnościami.
Po pierwsze – Podłączenie mikro-elektrowni PV nie wymaga pozwolenia zakładu energetycznego. Przyszły prosument składa tylko wniosek o podłączenie a zakład energetyczny ma obowiązek w ciągu 2 tygodni ten w niosek rozpatrzyć i podłączyć elektrownię PV na własny koszt – tzn. że prosument nie ponosi kosztów takiego wniosku ani kosztów dostosowania licznika do potrzeb takiej instalacji. Zakład energetyczny wymienia licznik na własny koszt i rozlicza prosumenta z tytułu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci. Te 20% opłaty (po uwzględnieniu opustu 80%) jest pewnego rodzaju opłatą za te rozliczenia.
Proszę zwrócić uwagę, że do żadnego nośnika energii (poza zieloną energią wyprodukowaną we własnej mikro-elektrowni PV) Państwo nie dopłaca 80% do ceny tego nośnika. Dzięki systemowi opustów – energia elektryczna jest obecnie najtańszym źródłem ciepła. System opustów ma obowiązywać przez 15 lat od daty wybudowania elektrowni PV (ale nie dłużej niż do 31.12.2035 roku).


Dla Prosumentów świadczymy kompleksową usługę dostawy mikro-elektrowni PV. Zakres naszej usługi obejmuje:

- wizję lokalną (dla lokalizacji wizji powyżej 10 km od siedziby oczekujemy zwrotu kosztu dojazdu)
- ustalenie azymutu i nachylenia dachu (na podstawie wizji lokalnej i dostępnej dokumentacji,
- określenie rocznej kwoty promieniowania słonecznego zgodnie z podaną lokalizacją dla potrzeb wyliczenia uzysków energii elektrycznej,
- zestawienie elementów składowych elektrowni fotowoltaicznej,
- obliczenie prognozowanej wydajności instalacji,
- przygotowanie wykresu ze szczegółowymi wyliczeniami uzysków energii elektrycznej w skali miesiąca i w skali roku,
- wykonanie rysunków technicznych oraz schematów połączeń elektrycznych,
- przygotowanie dokumentacji technicznej (kart katalogowych producenta) poszczególnych elementów elektrowni PV,
- wypełnienie wniosku o przyłączenie elektrowni PV do sieci elektro-energetycznej (dla elektrowni <40 kWp) – tylko w przypadku terminowej płatności kaucji za wykonanie projektu,
- pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego

Przejdź do zakładki – „Czy to się opłaca”.

W wyniku naszych prac wykonujemy projekt, który po zbindowaniu przekazujemy Prosumentowi w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (plik .pdf). Zapraszamy do współpracy.

Pobierz – aktualny tekst jednolity ustawy OZE