Mikro-instalacje dla przedsiębiorców


Prognozy odważnych wizjonerów dotyczące tempa rozwoju technologii fotowoltaicznej (PV) w pełni się potwierdziły. Dzisiaj mało kto na świecie uważa, że inwestowanie w fotowoltaikę jest nieopłacalne.


Tylko rządy państw, których gospodarka zależna jest od węgla ociągają się z podjęciem jedynie słusznej decyzji – decyzji o wspieraniu rozwoju branży PV. Na szczęście również w tych państwach fotowoltaika zaczęła się intensywnie rozwijać począwszy od 2018 roku. W tym roku nastąpił przełom polegający na tym, że inwestycje w elektrownia PV stały się opłacalne nawet bez dotacji państwowych.

W Polsce również nastąpiło ożywienie w tej branży – tym bardziej, że ostatnia nowelizacja ustawy OZE dała przedsiębiorcom możliwość zarabiania na elektrowni PV.
Pobierz – aktualny tekst jednolity ustawy OZE

Prosument będący osobą fizyczną nie może sprzedawać nadwyżek energii do sieci (może jedynie skorzystać z systemu opustów), natomiast przedsiębiorca – właściciel mikro-instalacji PV – może sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Przedsiębiorca, który skorzysta z tej opcji nazywany jest prosumentem biznesowym. Zasady rozliczeń pomiędzy OSD a prosumentem biznesowym znajdziesz w pliku: Zasady rozliczeń

Dla wszystkich przedsiębiorców biznesowych świadczymy kompleksową usługę dostawy mikro-elektrowni PV. Zakres naszej usługi obejmuje:

- wizję lokalną (dla lokalizacji wizji powyżej 10 km od siedziby oczekujemy zwrotu kosztu dojazdu)
- ustalenie azymutu i nachylenia dachu (na podstawie wizji lokalnej i dostępnej dokumentacji,
- określenie rocznej kwoty promieniowania słonecznego zgodnie z podaną lokalizacją dla potrzeb wyliczenia uzysków energii elektrycznej,
- zestawienie elementów składowych elektrowni fotowoltaicznej,
- obliczenie prognozowanej wydajności instalacji,
- przygotowanie wykresu ze szczegółowymi wyliczeniami uzysków energii elektrycznej w skali miesiąca i w skali roku,
- wykonanie rysunków technicznych oraz schematów połączeń elektrycznych,
- przygotowanie dokumentacji technicznej (kart katalogowych producenta) poszczególnych elementów elektrowni PV,
- wypełnienie wniosku o przyłączenie elektrowni PV do sieci elektro-energetycznej (dla elektrowni <40 kWp),
- pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego.

W wyniku naszych prac wykonujemy projekt, który po zbindowaniu przekazujemy ZLECENIODAWCY w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (plik .pdf). Zapraszamy do współpracy.