Grzewcze elementy ścienne


Grzewcze elementy ścienne, to nowoczesny,płaszczyznowy sposób elektrycznego ogrzewania pomieszczeń.

Elementy te wykonane są ze specjalnie prefabrykowanej płyty gipsowo-kartonowej, w której zamontowane są grzałki elektryczne (u dołu płyty w aluminiowym kolektorze) oraz nowatorski system rozprowadzania ciepła równomiernie po całej powierzchni płyty. Ścienne elementy grzewcze montuje się na ścianie tak samo jak płyty gipsowo kartonowe pamiętając o tym, aby nie uszkodzić systemu rozprowadzania ciepła oraz żeby wbudowane grzałki elektryczne należy połączyć ze sobą w trakcie montażu aby do każdej płyty dochodziło napięcie 230V.

Rozmieszczenie paneli grzewczych może zostać przez użytkownika dowolnie zmienione. W starym budownictwie zaleca się aby ściany zewnętrzne zostały wcześniej docieplenia wełną mineralną o wysokiej izolacyjności cieplnej aby zmniejszyć straty ciepła.

Sterowanie paneli grzewczych odbywa się poprzez programowalny termostat GES-TE, montowany na ścianie na wysokości włączników oświetlenia. Poprzez zastosowanie dwóch czujników ( powietrznego i przylgowego ) uzyskuje się możliwość precyzyjnego ustawienia komfortowej temperatury pomieszczenia i jednocześnie ogranicza się maksymalną temperaturę paneli grzewczych. Termostat GES-TE pozwala na uzyskanie wymaganej temperatury programowanej w cyklu tygodniowym. Przejrzysty wyświetlacz oraz prosty, intuicyjny program powodują, ze korzystanie z termostatu GES-TE jest łatwe i przyjemne.

Rzut poziomy przykładowego mieszkania wyposażonego w ścienne elementy grzewcze

Przykładowa kalkulacja kosztów materiałowych powyższej konfigutacji (mieszkanie – 41,52 m2):

Panel grzewczy elektryczny 16 szt. 390PLN/szt. netto

Termostaty wraz z czujnikami za obieg 2 szt. 400PLN/szt netto

Suszarka łazienkowa 527/997 biały 1 szt. 643PLN/szt. netto

DOSTAWA gratis

razem: 7 683,00PLN netto

Załączanie grzania odbywa się albo bezpośrednio przez przekaźnik termostatu, albo (przy większych instalacjach) poprzez odpowiedni stycznik zamontowany w tablicy rozdzielczej (dobrany odpowiednio do zainstalowanej mocy paneli grzewczych). Przygotowanie instalacji w sposób umożliwiający pierwszy lub drugi sposób zasilania powinno wynikać z projektu.
Montaż elektrycznych paneli ściennych odbywa się na zasadzie łączenia ich w szereg grzewczy, ale elektrycznie każdy panel podłączany jest równolegle do sieci 230V AC. Do wykonania ww. połączeń należy stosować systemowe elementy okablowania – takie jak:

1. GES-PE - przewód ochronny, który służy do elektrycznego połączenia wszystkich aluminiowych korpusów kolektorów ściennych elementów grzejnych. Przewody GES-PE są niezbędnym elementem składowym systemu ogrzewania ściennego z uwagi na wymagania bezpieczeństwa użytkowania tego systemu.
2. GES-NTC-1,5 - przewód (długości 1,5m ) z czujnikiem temperatury - niezbędny do ochrony systemu przed przegrzaniem.
3. GES-SUP- 1,5 - przewód zasilający (długości 1,5m) służący do połączenia elektrycznego zestawu paneli ściennych z termostatem
4. GES-EXT -1,5 - przewód przejściowy (długości 1,5m) do połączenia elektrycznego różnych zestawów paneli ściennych ze sobą (np. przy przejściu na drugą ścianę albo na drugą stronę drzwi).
5. GES-EXT-3 - j.w. tylko że długości 3m
6. GES-EXT-5 - j.w. tylko, że długości 5m

Konstrukcja paneli grzewczych pozwala na zasilanie ich od prawej strony. Jest to istotne przy planowaniu miejsca montażu termostatu. Dla przykładu – mając do ogrzania pomieszczenie 21,63m2 – jak na rysunku – można termostat zainstalować w kilku różnych punktach:
1. Przy drzwiach wejściowych z korytarza.
2. Pomiędzy oknami.
3. Z prawej strony paneli ściennych przy aneksie jadalnym.

Najlepszym miejscem montażu termostatu jest p. 3. dlatego, że od tego punktu już od razu można podłączać panele do termostatu. Gdyby termostat zainstalowany był w p.1., to najpierw należałoby poprowadzić przewód przejściowy GES-EXT o długości ok. 12,5m aby doprowadzić napięcie od termostatu przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia – do ostatniego panelu ściennego z prawej strony przy aneksie jadalnym i dopiero następnie wykonać wszystkie niezbędne połączenia pomiędzy poszczególnymi członami paneli ściennych.

Przewód zasilający GES-SUO-1,5 zaproponowany na powyższym schemacie ma długość 1,5m ale w zależności od preferencji użytkownika można długość tego przewodu dopasować do odległości termostatu GES-TE od pierwszego skrajnego panela grzewczego. Przewody ochronne GES-PE powinny być instalowane w tym samym czasie, gdy wykonywane będą połączenia elektryczne pomiędzy sąsiednimi panelami w trakcie ich montażu na ścianie. Połączenia elektryczne pomiędzy sąsiednimi panelami realizowane są za pomocą przewodów zasilających, w które każdy panel wyposażony jest fabrycznie.

Przewody przejściowe pozwalają na wykonanie połączenia elektrycznego pomiędzy panelami, które przedzielone są np. drzwiami (4,) oknami (5.) bądź innymi elementami pod którymi nie powinno się montować ogrzewania ściennego (np.7.). Długości przewodów przejściowych należy dobierać do warunków miejscowych. Przewody przejściowe pozwalają również na łączenie paneli montowanych na sąsiednich ścianach (6.). Przewody zasilające GES-SUP i przejściowe GES-EXT mają w sobie już wbudowany przewód ochronny, dlatego nie potrzeba w tych miejscach stosować dodatkowo przewodów GES-PE