Instalacje przemysłowe


Działając w branży przewodów grzejnych jesteśmy w stanie wykonywać również instalacje przemysłowe i specjalne w oparciu o elektryczne kable grzejne.

Możemy podjąć się kompleksowej usługi – projekt, dostawa i montaż urządzeń – jak również dostarczyć i wykonać instalację w oparciu o dostarczony projekt. Oczywiście najkorzystniejsza dla klienta jest sytuacja, gdy podejmujemy się usługi kompleksowej (wraz z projektem) gdyż wówczas sprawa odpowiedzialności gwarancyjnej jest jednoznaczna.

Dla przykładu możemy zaprojektować i wykonać takie instalacje jak:
1. Wykonanie ochrony przeciwmrozowej tryskaczy zakładowej instalacji przeciw-pożarowej. (Uwaga – nawet jeśli instalacja przeciw-pożarowa nie jest zalana (tzw. instalacja sucha) to i tak orurowanie takiej instalacji powinno być zabezpieczone przed mrozem, gdyżjeśli odcinki poszczególnych rur są długie – i tak może nastąpić zamrożenie wody wpływającej do rurociągu i zaczopowanie instalacji. Straty z tego tytułu z reguły są wielokrotnie większe niż koszty utrzymywania rur w temperaturze dodatniej).

2. Wykonanie instalacji podgrzewania i utrzymywania temperatury rurociągów z masą bitumiczną kolumny produkcji asfaltu do budowy dróg i autostrad. W tego typu instalacjach stosujemy specjalistyczne kable grzejne (w osłonie ze stali nierdzewne z izolacją z tlenku magnezu) pozwalające utrzymywać temperaturę roboczą rurociągu na poziomie 160 st. C. ale jednocześnie odporne na działanie w znacznie wyższych temperaturach (do 600 st. C). W przeciwnym razie w trakcie przepływu rozgrzanej do maksimum masy bitumicznej przewody grzejne nie mające tej wytrzymałości uległy by zniszczeniu. Dobór odpowiedniej mocy grzejnej przewodów gwarantuje wystarczająco szybkie nagrzewanie się rurociągów od temperatury -20 st. C do minimalnej temperatury roboczej 120 st. C.

3. Wykonywanie instalacji podgrzewania i utrzymywania temperatury zbiorników ciągów technologicznych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym.

Więcej – patrz:
Oferta>Usługi projektowe
Realizacje>Instalacje przemysłowe
Jeśli chcesz zamówić bezpłatną wycenę usługi montażu instalacji grzewczej – skontaktuj się z naszym działem techniczno-handlowym: handel@polcontact.pl, +48 6305460.

Zapraszamy do współpracy.