Projekt UE


POLCONTACT Krzysztof Śniegula realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Rozwój firmy dzięki profesjonalnym usługom doradczym w zakresie produkcji i informatyzacji"

Cele projektu
Celem projektu jest zakup usługi doradczej świadczonej przez Jednostkę Otoczenia Biznesu w zakresie opracowania procesów produkcyjnych wraz ze wskazaniem odpowiednich rekomendacji oraz ich wdrożenie w postaci inwestycji w środki trwałe.

Planowane efekty
Zwiększenie konkurencyjności firmy przez modernizację linii produkcyjnej oraz podniesienie standardów procesu produkcyjnego.

Wartość projektu
429 885,00 PLN

Wkład funduszy europejskich
297 075,00 PLN