Projekt UE


POLCONTACT ENERGIA sp. z o.o. (dawniej POLCONTACT Krzysztof Śniegula) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Rozwój firmy dzięki profesjonalnym usługom doradczym w zakresie produkcji i informatyzacji"

Cele projektu Celem projektu jest zakup usługi doradczej świadczonej przez Jednostkę Otoczenia Biznesu w zakresie opracowania procesów produkcyjnych wraz ze wskazaniem odpowiednich rekomendacji oraz ich wdrożenie w postaci inwestycji w środki trwałe. Planowane efekty Zwiększenie konkurencyjności firmy przez modernizację linii produkcyjnej oraz podniesienie standardów procesu produkcyjnego. Wartość projektu 429 885,00 PLN Wkład funduszy europejskich 297 075,00 PLN