Przeciwoblodzeniowe systemy grzewcze

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe (zabezpieczenie dachów, podjazdów, chodników, ramp, schodów itp.)

Kiedyś nie stosowano instalacji przeciwoblodzeniowych. Dzisiaj zmienia się klimat i dlatego coraz częściej istnieje potrzeba wykonywania takich instalacji. Oprócz tego wzrastają wymagania klientów.

W dziale tym opiszemy:

1. Instalacje przeciwoblodzeniowe dachowe: w rynnach, rurach spustowych.

2. Instalacje przeciwoblodzeniowe gruntowe: podjazdów, chodników, ramp, schodów.