Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynków, zwane również Certyfikatami Energetycznymi lub krócej SChE, zostały wprowadzone w Polsce w drodze nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. Wprowadzenie SChE wyniknęło z konieczności wdrożenia przepisów dyrektywy EPBD dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków.

Głównym celem dyrektywy jest obniżenie zużycia energii przez przez sektor mieszkaniowy i usługowy, który odpowiada za 40% zużycia energii w całej gospodarce Unii Europejskiej. Jednym z wymogów dyrektywy było opracowanie metodologii oceny zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków nowych i modernizowanych. Zintegrowana charakterystyka obejmuje zużycie energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji dla obiektów mieszkalnych oraz oświetlenia w przypadku budynków użyteczności publicznej.

W Polsce Świadectwa Charakterystyki Energetycznej opracowywane są zgodnie z metodologią opisaną w rozporządzeniu z Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Rozporządzenie opisuje również zwartość i format świadectwa dla budynków, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową.

Świadectwa umożliwiają ocenę „sprawności energetycznej” obiektu budowlanego. Obliczana jest energia pierwotna (tzn. zawarta w nośniku energii, np. węglu), zużywana w ciągu roku kalendarzowego. Przez porównanie ze zużyciem energii budynku referencyjnego, oceniamy czy budynek spełnia wymagania w zakresie zużycia energii, określone w prawie budowlanym.

Świadectwo jest potrzebne przy odbiorze obiektu ( zakończeniu budowy lub modernizacji) lub sprzedaży. Może być wymagane przez urząd dokonujący odbioru lub przez kupującego. Przedstawiając świadectwo, sprzedający może wykazać czy budynek tylko spełnia wymagania czy może je przekracza – czyli jest lepszy niż wymagane minimum. Porównując świadectwa obiektów, których zakup planujemy, możemy wybrać ten, który w będzie miał mniejsze zużycie energii.

Koszty wykonania świadectwa i charakterystyki

Każdą pracę wyceniamy indywidualnie, zgodnie z zasadą budynek budynkowi nierówny.
Zapytania prosimy kierować pod adres ocena@polcontact.pl