Ogrzewacze wody


Ogrzewacze ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dzielą się na dwa typy – ogrzewacze pojemnościowe oraz przepływowe.

Ogrzewacze pojemnościowe, zwane również akumulacyjnymi są urządzeniami bardzo trwałymi, wydajnymi i komfortowymi. Posiadają rezerwę ciepłej wody, co zapewnia możliwości obsługi wielu punktów poboru, nawet w momencie kiedy korzysta z nich kilka osób. Ogrzewacze pojemnościowe mogą pracować w okresie dostarczania przez zakład energetyczny tańszej energii, co przekłada się na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji.

Ogrzewacze przepływowe stają się coraz bardziej pożądanym rozwiązaniem w kwestii ogrzewania wody użytkowej. Wynika to z tego, że ogrzewanie wody w czasie i miejscu w którym jest na nią zapotrzebowanie jest z ekonomicznego punktu widzenia najlepszym sposobem na uzyskanie ciepłej wody. Tego typu rozwiązania sprawdzają się w budownictwie zarówno jedno jak i wielorodzinnym, a także w kuchniach, sanitariatach, biurach czy zakładach produkcyjnych. Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie ogrzewaczy przepływowych pozwalają na podłączeniu kilku punktów poboru wody do jednego urządzenia, co przekłada się nie tylko na obniżenie kosztów eksploatacji, ale również znacznie wpływa na koszty inwestycyjne.

Zasobniki CUW. Obok ogrzewaczy wody pojemnościowych czy to przepływowych, są również zasobniki ciepłej wody użytkowej. Jego zadaniem jest zmagazynowanie energii pozyskanej z innego źródła (kolektorów słonych, pompy ciepła, kotła grzewczego itd.) i przekazanie jej użytkownikowi w postaci ciepłej wody.